KOMINICKÉ PRÁCE

 

  • Čištění a kontroly spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

 

  • Zkoušky těsnosti komínů kouřem

  • Revize spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

  • Poradenství, navrhování a výpočty spalinových cest

  • Odstranění tahových závad

  • Měření tahu komína

  • Prohlídka průduchu komína kamerou